ENG 
 RUS

Zkušený
Tým

Kdo jsme

Štěrba

Partner

Jiří se specializuje na oblast fúzí a akvizic, financí a práva nemovitostí.

Více než 20 let poskytuje Jiří poradenství klientům zejména v oblasti přeshraničních akvizic a zakládání společných podniků se zvláštním zaměřením na projekty v Rusku. Jiří zastupoval věřitele i dlužníky při velkém množství syndikovaných a bilaterálních úvěrů, akvizičního financování a mezaninových úvěrů. Podílel se na řadě developerských projektů na trhu kancelářských, logistických a maloobchodních nemovitostí, a to jak v České republice, tak v Rusku.

Anastasia

TOMASHEVSKAYA

Partner

Anastasia se specializuje na oblast fúzí a akvizic, práva společností, financí a restrukturalizací.

Více než 15 let poskytuje Anastasia poradenství klientům v oblasti fúzí a akvizic, jakož i při strukturování zahraničních investic v Rusku. Anastasia dále poskytuje poradenství zahraničním společnostem a bankám při komplexních restrukturalizačních projektech, včetně restrukturalizací a zrušení společných podniků, a také v insolvenčních řízeních. Anastasia rovněž pravidelně zastupuje věřitele a dlužníky v souvislosti s bankovním financováním a související zajišťovací dokumentací.

Náš tým

SERGEY BURLAKOV

Senior právník

Sergej se specializuje na oblasti korporátního, insolvenčního a obchodního práva. Během své více než desetileté kariéry poskytoval Sergej poradenství klientům v různých otázkách smluvního práva, insolvencí a souvisejících soudních sporů, jakož i v korporátních záležitostech, včetně restrukturalizace skupin společností, optimalizace řízení společností, financování společností, a zakládání a likvidace společných podniků.

JANA KOVALEVSKAYA

Právník

Jana se specializuje na oblasti nemovitostí a korporátního práva. Více než 10 let poskytuje Jana poradenství klientům v oblasti komplexních transakcí s nemovitostmi. Podílela se na řadě projektů souvisejících s výstavbou, akvizicí, pronájmem a další správou široké škály komerčních objektů. Jana dále poskytovala poradenství celé řadě společných podniků v otázkách korporátní struktury a korporátního řízení.

NIKITA MOISHEEV

Právník

Nikita se zaměřuje na problematiku smluvního a korporátního práva, fúzí a akvizic, zakládání společných podniků a restrukturalizace podniků. Poskytuje poradenství klientům v otázkách práva duševního vlastnictví. Během svého univerzitního studia se Nikita zaměřoval zejména na právní úpravu partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) a koncesí v rámci ruské legislativy.

ILYA POKUSAEV

Of counsel

Ilya je advokát se specializací na soudní a rozhodčí řízení. Během své více než 25leté kariéry zastupoval zájmy soukromých vysoce majetných osob i velkých mezinárodních korporací v řízeních u soudů všech stupňů, včetně Nejvyššího arbitrážního soudu Ruské federace a Nejvyššího soudu Ruské federace, a také Mezinárodního komerčního arbitrážního soudu (MKAS).

IRINA MARTVEL

Of counsel

Irina je advokátka specializující se na soudní spory, rozhodčí řízení, insolvenční a obchodní právo. Již téměř 15 let zastupuje Irina ruské i zahraniční klienty v soudních a rozhodčích řízeních vyplývajících z obchodních a korporátních sporů, jakož i v mnoha komplexních insolvenčních řízeních. Účastnila se rovněž mnoha jednání a mimosoudních vyrovnání týkajících se stavebních, nájemních a pracovních smluv.

YURI TOMASHEVSKIY

Of Counsel

Yuri je advokát se specializací na soudní řízení. Během své více než třicetileté kariéry zastupoval ruské a zahraniční klienty v komplexních soudních řízeních vedených u soudů všech stupňů, včetně Nejvyššího arbitrážního soudu Ruské federace a Nejvyššího soudu Ruské federace. Má bohaté zkušenosti s vedením a narovnáním daňových sporů a sporů spojených s leasingovými smlouvami.

EKATERINA GNUTOVA

Asistentka